Salaris Administratie

De salarisadministratie, ook wel loonadministratie genoemd, is een van de meer ingewikkelde processen om goed te administreren. De bijbehorende wet- en regelgeving is jaarlijks aan verandering onderhevig. Daarnaast zijn er regelmatig mutaties die op tijd moeten worden bijgewerkt. Een aanpassing in het aantal contracturen, een contract wijziging (van bepaald naar onbepaald), een functie- of salariswijziging, al deze factoren (en dit zijn slechts voorbeelden) hebben effect op de financiële en fiscale verplichtingen. Daarnaast zijn er nog regelingen als de werkkosten regeling, de onlangs geïntroduceerde WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) en tijdelijke regelingen zoals de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) die van invloed kunnen zijn op de loonjournaalposten.

Als ondernemer is het een zware belasting om dit alles in goede banen te leiden in eigen beheer. Wilt u de zekerheid van een kloppende salarisadministratie met duidelijke loonjournaalposten, proactief advies met betrekking tot het inzetten van (tijdelijke) regelingen.

Heeft u personeel en wilt u de verantwoordelijkheid van de loonadministratie uitbesteden? Dat kan bij ons. Wij hebben de juiste kennis en ervaring om de salarisadministratie correct uit te voeren in samenwerking met u. Wij maken gebruik van de Nmbrs payroll software. Hiermee kunnen wij direct alle loonstroken vanuit het portal rechtstreeks aan medewerkers verstrekken en houdt u de controle over het proces.

Vanuit Nmbers beschikt u over een compleet digitaal dossier per medewerker, en hebben werknemers overal toegang tot hun eigen omgeving. Zij kunnen hierin zelf hun uren doorgeven die u goedkeurt alvorens tot uitbetaling over te gaan.

Zo werken wij samen

Hoeveel u van de werkzaamheden aan ons wenst uit te besteden is uiteraard aan u. U kunt hierbij denken aan:

 • Aanmelding bij belastingdienst
 • Aanmelding bij pensioenverzekeraar
 • Aangifte loonbelasting
 • Bijhouden van verlofuren
 • Afhandeling van ziek- en herstelmeldingen
 • Verzorgen van salarisstroken voor uw medewerkers
 • Loonjournaalpost(en)
 • Invoer/ Controle urenregistratie
 • Controle contractduur/ verlenging
 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten (oproep (nul uren), tijdelijk of vast)
 • Betaaladvieslijst aan de werknemer

Direct een hulpvraag?

Goed (financieel) advies staat of valt met kennis. Zoekt u hulp bij uw salaris administratie?

Neem dan vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek.

.