Administratie bij overlijden

Het overlijden van een naaste is een proces van verdriet en rouw. Daarnaast zijn er plotseling veel zaken die georganiseerd en geregeld moeten worden. We zeggen met recht plotseling omdat het merendeel van mensen onverwachts overlijdt. Tijdens dat zeer pijnlijke proces is er (helaas) ook sprake van wet- en regelgeving die hierbij van toepassing zijn. Tijdens het proces van organiseren en verdriet is het afwikkelen van de administratie een ingewikkeld verhaal met energievretende procedures. Precies datgene wat u er niet bij gebruiken kan!

Onze directeur maakte dit van dichtbij mee, en raakte daardoor geïnspireerd om anderen dit proces te besparen. Met behulp van zijn persoonlijke aanpak wordt het proces draaglijker voor de nabestaanden. Om dit in goede banen te leiden heeft hij zich bekwaamd hierin en is erkend executeur testamentair en lid van de Nederlandse Organisatie voor Executeurs (NOVEX).

Laten we vooropstellen: U hoeft niet alles zelf te regelen. Maar er zijn wel een aantal (wettelijke) termijnen die u in de gaten moet houden. Om u een idee te geven welke aspecten CJV administratie voor u kunt verzorgen:

Administratie voor overlijden

Heeft u al eens nagedacht over een (levens)testament? Wanneer u dit (nog) niet heeft geregeld kan CJV administratie u steunen bij het opmaken hiervan.

Daarnaast kan Cees-Jan Vrolijk optreden als executeur indien u wenst. Alhoewel deze rol traditioneel bij de notaris wordt neergelegd is dit zeker geen vereiste. Als executeur treedt hij op namens u en zorgt ervoor dat uw wensen met betrekking tot de nalatenschap worden uitgevoerd.

Kort na overlijden

De executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap tot het moment dat de nalatenschap wordt verdeeld. Hij zal alle (mogelijke) erfgenamen laten weten dat deze geen (financieel) waardevolle spullen uit het huis van de overledene mogen meenemen. Dit kan namelijk consequenties hebben voor de aanvaarding van erfenis inclusief de (mogelijke) schulden die nog onbekend zijn.

Daarnaast dienen de betrokken financiële instellingen waarmee de overledenen zaken deed geïnformeerd te worden. Zo blijven eventuele banktegoeden beschermt voor de erfenis.

Vergeet hierbij dan ook niet bedrijven die automatisch van de rekening incasseren waarvan de dienstverlening niet zomaar kan worden gestopt. Denk daarbij aan gas, water, elektriciteit, verzekering(en) etc.

De administratie bij overlijden uitbesteden?

Zoals u kunt lezen komt er heel wat kijken om de (financiele) administratie na overlijden af te wikkelen. En dat in een periode waarin u ook de uitvaart moet regelen en te kampen heeft met uw verdriet.

Zadel uw erfgenamen niet op met deze last en laat ons u goed adviseren voor het zover komt!

Nog meer zaken om rekening mee te houden:

Had de overledene een auto in bezit? Dan heeft u 5 weken om het kentekenbewijs over te schrijven naar een van de erfgenamen. Ook wanneer dit een partner is.

Had de overledene een werkgever? Meld dan het overlijden bij de werkgever. Deze moet dan 2 betalingen doen: 1x het maandsalaris ten behoeve de tegemoetkoming van de overlijdenskosten. Deze betaling hoeft niet op de rekening van de overledene plaats te vinden want deze betaling is niet overdeel van de erfenis.

Daarnaast keert de werkgever het laatste maandsalaris waarop de overledene recht had uit, inclusief de vakantietoeslag eventueel niet-genoten vakantiedagen en overige nog uit te betalen reserves. Deze uitkering behoort wel tot de erfenis en dient derhalve op de rekening van de overledene te worden gestort.

Verder komen zaken als beleggingsrekeningen, rekeningen in het buitenland, (pensioen) verzekeringen aan bod die geïnformeerd moeten worden.

Vervolgens komen schuldeisers, de Hypotheekverstrekker en de belastingdienst zich melden om de erfenis af te handelen.