Executeur testamentair

In het geval van een overlijden wie regelt er dan dat wat? Van belangrijke zaken als begraven of gecremeerd worden tot opzeggen van abonnementen of social media. Maar ook: wie handelt eventuele schulden of verdeelt op eerlijke en rechtmatige wijze de eventuele erfenis?

Zulke zaken regelen zich niet vanzelf. En wilt u na uw overlijden uw nabestaanden belasten met al deze vragen terwijl zij rouwen over uw verlies.

Voorkom verdriet

De kans is dus aanwezig dat u uw nabestaanden gaat belasten met pijnlijke keuzes en zelfs problemen. Nalatenschappen en erfenissen staan bekend als een bron van ruzie tussen nabestaanden. Het komt vaak voor dat familieleden die voorheen goed met elkaar omgingen gebrouilleerd raken door conflicten over de afhandeling van het nalatenschap.

Wijs een executeur testamentair aan

Voorkomen verwarring en geschillen, maak een testament aan en wijs daarin een executeur testamentair aan.

Wat is een executeur testamentair?

Een executeur testamentair is iemand die u in uw testament bepaalde bevoegdheden geeft rondom de afhandeling van uw nalatenschap. U maakt deze persoon daarmee verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de taxatie van uw woning, de inboedel, het stopzetten van uw abonnementen of het contact met de uitvaartondernemer. Een executeur testamentair kan vrij snel urgente zaken regelen en kan ook een belangrijke rol spelen als er sprake is van onenigheid, verre familieleden of een nalatenschap dat op andere wijze complex is.

Cees Jan Vrolijk, uw persoonlijke executeur testamentair

Nog niet zo lang geleden werd Cees Jan geconfronteerd met het overlijden van een dierbare. Tijdens en na de afhandeling van de uitvaart en het nalatenschap besloot hij dat met deze ervaring hij deze functie ook graag voor andere wilde uitvoeren. Cees Jan heeft diverse opleidingen genoten en treed graag voor u op als executeur. Daarnaast is hij ook gespecialiseerd in het overnemen en voeren van administratie na overlijden.

Aanvaarden of verwerpen

Een executeur testamentair helpt u de juiste keuze te maken, verwerpen, zuiver- of beneficiair aanvaarden van de nalatenschap. Het beneficiair aanvaarden van een erfenis geeft bescherming voor een erfgenaam, omdat hij niet voor schulden van de overledene aansprakelijk is. Dit wordt ook wel ‘aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving’ genoemd. Beneficiaire aanvaarding is dus veilig, maar betekent wel dat u de formele, wettelijke ‘vereffeningsprocedure‘ moet volgen.

Lees meer over beneficiair aanvaarden

Administratief ontzorgen

Een executeur testamentair regelt de opzeggingen en aanpassingen van de tenaamstelling. De dekking van uw verzekeringen stemmen we af op de situatie. We verzorgen de f-aangifte inkomstenbelasting en de aangifte erfbelasting.

De administratie bij overlijden uitbesteden?

Zoals u kunt lezen komt er heel wat kijken om de (financiele) administratie na overlijden af te wikkelen. En dat in een periode waarin u ook de uitvaart moet regelen en te kampen heeft met uw verdriet.

Zadel uw erfgenamen niet op met deze last en laat ons u goed adviseren voor het zover komt!