Belastingaangifte via een administratiekantoor

Als ondernemer krijgt u op diverse manieren te maken met de belastingdienst. Wanneer u wordt aangemerkt als ondernemer voor de belastingdienst krijgt u te maken met de aangifte omzetbelasting per kwartaal of per maand. Wanneer u zaken doet met/in het buitenland komt daar nog de aangifte intracommunautaire prestaties (ICP) bij. Daarnaast moet u elk jaar uw inkomstenbelastingaangifte doen. Heeft u personeel? Dan moet u maandelijks ook loonaangifte doen. Heeft u ervoor gekozen om een BV op te richten, of uw eenmanszaak/VOF omgezet? Dan moet uw BV jaarlijks aangifte doen voor de vennootschapsbelasting.

Onderschat het doen van de belastingaangifte niet. Het is een ingewikkeld en tijdrovend proces dat nauwkeurig moet worden uitgevoerd. U bent verantwoordelijk voor het doen van een correcte aangifte. Met de veranderende wet- en regelgeving, en de aanpassingen aan het belastingstelsel is het belangrijk om altijd op de hoogte te zijn van de actueel geldende regels. Waar mogelijk wilt u natuurlijk ook alvast rekening houden met de te verwachten veranderingen.

Wij dienen voor u de aangifte in via de boekhoudsoftware die we gebruiken. U kunt bij ons terecht voor het indienen van:

Aangifte omzetbelasting

Bij de aangifte omzetbelasting gaat het om het saldo van de BTW, ofwel de belasting toegevoegde waarde, die u moet voldoen aan de belastingdienst. Deze BTW-aangifte dient u per kwartaal of per maand in. Wanneer u per kwartaal aangifte doet, moet u voor het einde van de maand opvolgend aan het kwartaal aangifte hebben gedaan en de aangifte hebben betaald. Bijvoorbeeld: het eerste kwartaal loopt van januari tot en met maart. De aangifte over dat kwartaal moet dus uiterlijk 30 april zijn gedaan en betaald.

Daarnaast kan het zijn dat bijvoorbeeld de kleine ondernemersregeling op u van toepassing is, geheel of gedeeltelijk.

Aangifte intracommunautaire prestaties

Wanneer u zakendoet in het buitenland kunt u te maken krijgen met de aangifte intracommunautaire prestaties, ofwel de zogenaamde ICP-aangifte. Hiervoor gelden per Europees land andere drempelbedragen. Wanneer u in een bepaald tijdvak het drempelbedrag overschrijdt, gaat deze verplichting automatisch in. Dit betreft een maandelijkse aangifte die uiteraard moet aansluiten met de kwartaal aangifte voor de omzetbelasting. Dit houden we uiteraard voor u in de gaten, zodat u met vertrouwen kunt ondernemen.

Aangifte loonbelasting

Heeft u werknemers in dienst? Of heeft u een BV, zodat u zelf in dienst bent van uw onderneming? Dan moet u maandelijks loonaangifte doen. In deze loonaangifte geeft u aan hoeveel loonheffing u inhoudt van het brutosalaris van uw werknemers. Daarnaast komen er een aantal werkgeverspremies aan de orde. De berekening van de verschuldigde loonbelasting is ingewikkeld en regelmatig aan verandering onderhevig. We verzorgen deze aangifte voor u als onderdeel van uw salarisadministratie.

Aangifte inkomstenbelasting

Wanneer u als ondernemer wordt aangemerkt voor de belastingdienst, kan de aangifte inkomstenbelasting behoorlijk ingewikkeld worden. Onderdeel van deze aangifte is dat u berekend hoeveel winst u heeft gemaakt in uw onderneming. Op basis van uw jaarcijfers zijn er verschillende aftrekposten aan de orde dus hierop moeten worden toegepast. Op het belastbare inkomen dat uit deze berekening volgt zijn ook weer aftrekposten van toepassing. En dat is alleen nog maar het inkomen over box 1. Daarnaast moeten we nog kijken naar de inkomens die mogelijk van toepassing zijn op box 2 en / of box 3.

Kent u de KIA, MIA en VAMIL?

Wilt u gebruik maken van de verschillende opties van investeringsaftrek?

U kunt nog dit jaar profiteren van investeringsaftrek wanneer u investeert in bedrijfsmiddelen die onder een van de bovenstaande regelingen vallen. Neem contact met ons op voor advies!